Blog

MÍNUS 60 STUPŇOV CELZIA!

5d09265e06457acee0bfb9a3931c62b4 - Molniya Watches

áš klimatický systém testuje špeciálne letecké hodiny 756 za extrémnych teplotných podmeniek.

Testované sú aj náramkové hodinky, ale v menšom teplotnom rozsahu.

5b64001b10b173a8ab40efcd9c3806ed - Molniya Watches0b22da13c91f04fea35309d47d9305dc - Molniya Watches