Molnija watch company s.r.o.

Konateľ: Alexander Medvedev

IČO: 51 115 174

DIČ: SK2120617048

Sídlo: Karola Aldera 1, 84102 Bratislava

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK4175000000004030607231

SWIFT(BIC): CEKOSKBX

Adresa banky: Žižkova 11 811 02 Bratislava

MÁTE OTÁZKY?