Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa vzťahuje na chyby a chyby materiálu a montáže. Ak sa počas záručnej doby vyskytne problém, výrobca bezplatne odstráni všetky chyby alebo opraví všetky poruchy. Ak nie je možné hodinky úplne opraviť, výrobca zaručuje, že hodinky nahradí inými rovnakými modelmi alebo rovnakými špecifikáciami. Opravy vykonáva buď priamo výrobca, alebo autorizovaný servis.

OBMEDZENIA

Záruka sa nevzťahuje na:

  • životnosť batérie;
  • opotrebovanie alebo problémy súvisiace s používaním hodiniek (napr. škrabance na skle, zmeny farby a/alebo materiálu nekovových remienkov a náramkov atď.);
  • akékoľvek poškodenie akejkoľvek časti hodiniek spôsobené nesprávnym používaním, nedostatočnou údržbou alebo neopatrným zaobchádzaním s hodinkami (čipy, škrabance, praskliny, preliačiny atď.);
  • akékoľvek neoprávnené pokusy o opravu hodiniek a/alebo zmenu vzhľadu alebo konštrukcie hodiniek automaticky rušia záruku.