Blog

BALANCE-O-TEST 2.0

b880bb76f31f6d31b3367978055da283 - Molniya Watches

Presnosť hodiniek veľmi závisí od toho, ako je regulovaná ich rovnováha. Dnes naša rubrika #часовойликбезmolnija zvýrazní nástroj, ktorý používame na korekciu rovnováhy.

Na obrázku vidíte Balance-0-Test 2.0, čo je najpresnejšie zariadenie na meranie rovnováhy hodiniek. Zariadenie definuje, do akej miery sú hodinky v rovnováhe, a polohu ich hmotnostného bodu. Je to užitočné pri úprave menších a priemerných zostatkov a pri monitorovaní už vyvážených.

Každá rovnovážna štruktúra má svoje vlastné konštrukčné vlastnosti a prípustnú nerovnováhu. Tieto požiadavky je možné splniť úpravou „kovu“, ktorý umožňuje hodinkám presnosť v akejkoľvek polohe v priestore, kompenzáciou takzvaných pozičných chýb.

Vysoko kvalifikovaní pracovníci a moderné vybavenie zaisťujú kvalitu hodiniek Molnija. Naše hodinky sú štýlovým a presným nástrojom na meranie času.