News

LARGE EXPANSION OF MOLNIJA SALES NETWORK IN THE CITIES OF RUSSIA

8eff8513a778164c3322ef5b1f0cf2a8 - Molniya Watches

MOLNIJA watches are presented in watch stores ALLTIME.RU at the following addresses:

St. Petersburg, Sadovaya, house 38, TH “Merchant Yakovlev”. Central entrance, 2nd floor

Rostov-on-Don, st. Bolshaya Sadovaya 89

Krasnodar, st. Chapaeva, 90 / st. Red, d. 78, entrance from the street. Chapaeva

Novosibirsk, Krasny Prospect, 71

Nizhny Novgorod, Bolshaya Pokrovskaya ul., D. 61

Kazan, st. Pushkin, 3

Samara, st. Kuibyshev, d. 100

Ekaterinburg, st. Sverdlov, 11

5ec30ab4572567b16e6933639c9cdaa2 - Molniya Watches71b7ec6b6e57d18a846296580df84dd4 - Molniya Watches

In the photo: the Empire Watch Store in Krasnodar